Θέλω να ανοίξω το δικό μου κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , τι πρέπει να προσέξω για το χώρο που θα εκμισθώσω;

Το πρώτο που συστήνουμε σε νέους επαγγελματίες είναι ο χώρος να επαρκεί για τις ανάγκες της επιχείρησης που θέλουν να δημιουργήσουν. Ίσως να ακούγεται εξαιρετικά αισιόδοξο, όμως είναι σημαντικό να προσδιορίσει ο επαγγελματίας από την αρχή πόσο θέλει να εξελιχθεί η επιχείρηση του και να προβλέψει εάν αυτό είναι εφικτό, τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες. Πολλές φορές διαπιστώνεται ότι προκύπτουν ανάγκες μετεγκατάστασης ή επέκτασης ή προσθήκης τμήματος της επιχείρησης σε άλλο χώρο, καθώς δεν επαρκούν οι υπάρχουσες υποδομές.

Πριν την εκμίσθωση του καταστήματος, προτείνουμε να διερευνηθεί εάν μπορεί η συγκεκριμένη επιχείρηση να ιδρυθεί στο χώρο/κατάστημα που επιθυμεί ο επαγγελματίας, αφού μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί από τις χρήσεις γης του Δήμου που αυτό ανήκει. Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση της συγκεκριμένης επιχείρησης από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εάν το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, τότε στο στάδιο της αδειοδότησης και συγκεκριμένα στην υποβολή του Παραρτήματος Α (σύμφωνα με την Απόφαση 16228/2017), θα κληθεί ο επαγγελματίας να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου που θα δηλώνει ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

Εάν όλα τα παραπάνω καλύπτουν τις ανάγκες της υπό ίδρυσης επιχείρησης, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί εάν ο χώρος πληροί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για τη νομιμότητα της επιχείρησης. Ειδικότερα και όπως ορίζεται στην Υγειονομική Διάταξη 47829/2017, σε κτίρια που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας πολεοδομικής υπηρεσίας π.χ. εντός αρχαιολογικών χώρων ή σχολικά κτίρια, επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης εφόσον διαθέτουν την τυχόν έγκριση που απαιτείται. Εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε ισόγειους χώρους πολυκατοικιών, τότε οι χώροι θα πρέπει να είναι διακριτοί, να μην επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και να έχουν εξωτερική είσοδο – με εξαίρεση τυχόν απαιτήσεις από πυροσβεστικές διατάξεις για την έξοδο κινδύνου. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα λειτουργήσει σε ισόγειο πολυκατοικιών και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπόγειου χώρου ως τμήμα της επιχείρησης, θα πρέπει να πληρούνται οι πολεοδομικοί όροι περί νομιμότητας του χώρου και να είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με την επιχείρηση.

Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας επιθυμεί να διατηρεί εξωτερική βοηθητική αποθήκη σε χώρο εκτός του καταστήματος, τότε ο χώρος πρέπει να αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα και να δηλώνεται κατά τη γνωστοποίηση ή και μεταγενέστερα. Αρκετές φορές συναντάμε εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους που φιλοξενούν τρόφιμα π.χ. ποτά, καθώς και αντικείμενα άσχετα με τα τρόφιμα π.χ. μη χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαχωρίζονται τα τρόφιμα από τα μη τρόφιμα. Σε περίπτωση που αποθηκεύονται στην εξωτερική βοηθητική αποθήκη ευαλλοίωτα τρόφιμα, τότε αυτά θα αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες ανάλογα με το είδος των τροφίμων, ώστε να μην υπάρξει η πιθανότητα επιμόλυνσης ή αλλοίωσης τους ή οποιουδήποτε κινδύνου για την υγεία του καταναλωτή.

Μαρία Δαουτάκου

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας –

Υγιεινολόγος MEδ

 

Το παρόν άρθρο είναι αναπαραγωγή  του αρχικού  που είναι  δημοσιευμένο στο site του 

www.shopsupport.gr

Horecahome.blogspot

Σας καλωσορίζουμε στο ιστολογιο μας . Δημιουργήσαμε αυτό το ιστολογιο για να μπορούμε να σας δείξουμε αρθρα με τη σωστη λειτουργία των μηχανημάτων που εμπορευόμαστε και αλλα χρηστικά θέματα που σας βοηθούν στην επαγγελματική σας ζωή.

Shop
0 items Cart
My account