Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Ράφι με Κλίστη για Συσκευή Vacuum C310-C312 1600823

Ράφι με Κλίστη για Συσκευή Vacuum C254 1600765

Ράφι με Κλίστη για Συσκευή Vacuum C412-C420 1600877

Συσκευή Vacuum Εξωτερικής Αναρρόφησης με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 310mm Lerica Levac 3

577,14

Συσκευή Vacuum Εξωτερικής Αναρρόφησης με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 420mm Lerica Levac 4

995,72

Συσκευή Vacuum Εσωτερικής Αναρρόφησης με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 250mm Lerica C254

2.370,80

Συσκευή Vacuum Εσωτερικής Αναρρόφησης με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 300mm Lerica C308

2.704,98

Συσκευή Vacuum Εσωτερικής Αναρρόφησης με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 310mm Lerica C310

3.044,28

Συσκευή Vacuum Εσωτερικής Αναρρόφησης Chef με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 310mm Lerica C312 Chef

3.225,01

Συσκευή Vacuum Εσωτερικής Αναρρόφησης με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 410mm Lerica C412

3.496,96

Συσκευή Vacuum Εσωτερικής Αναρρόφησης Chef με Μέγιστό Μήκος Σφραγίσματος 410mm Lerica C420 Chef

4.142,30