Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

Ανοξείδωτη Βάση Πλυντηρίου 35x35cm Omniwash 004.0506

Ανοιξείδωτη Βάση Πλυντηρίου 40x40cm Omniwash 004.0507

Ανοιξείδωτη Βάση Πλυντηρίου 50x50cm Omniwash 004.0509

Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων Και Ποτηριών Με Καλάθι 35x35cm 42.5×45.5×60.7cm Omniwash Jolly 35

1.168,00

Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων Και Ποτηριών Με Καλάθι 40x40cm 47,5×54,7x72cm Omniwash Jolly 40

1.408,64

Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων Και Ποτηριών Με Καλάθι 50x50cm 59x60x82cm Omniwash Jolly 50

1.910,84

Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων Και Ποτηριών Με Καλάθι 50x50cm 59.4x60x82cm Omniwash Elite 500

2.178,68

Επαγγελματικό Πλυντήριo Πιάτων Και Ποτηριών Με Καλάθι 50x50cm 59,4×63,7x132cm Omniwash 4SB

2.863,16

Πλυντήριo Καμπάνα Πιάτων Και Ποτηριών Με Καλάθι 50x50cm 69,5x94x146cm Omniwash SEI 1P

3.667,90

Επαγγελματικό Πλυντήριo Σκευών Με Καλάθι 50x62cm 59.4×75.3×143.4cm Omniwash 4SC

4.905,44