Προβολή όλων των 45 αποτελεσμάτων

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικός/Τριφασικός Φ200 0,5HP 1450rpm Aerovent SMABOX

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικό/Τριφασικός Φ250 0,5HP 900rpm Aerovent SMABOX

926,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικός/Τριφασικός Φ250 1HP 1450rpm Aerovent SMABOX

930,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικός/Τριφασικός Φ250 1,5HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.031,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø200 0,75hp 1365rpm Airtechnic BKEF-T 200

1.152,98

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø225 1hp 1405rpm Airtechnic BKEF-T 225

1.246,88

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø200 0,75hp 1365rpm Airtechnic BKEF-T 200

1.267,84

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικό/Τριφασικός Φ300 1HP 900rpm Aerovent SMABOX

1.290,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ300 2HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.310,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø315 0,33hp 1390pm Airtechnic BKEF 315

1.320,23

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικός Φ300 2HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.360,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ300 3HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.405,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικό/Τριφασικός Φ300 1,5HP 900rpm Aerovent SMABOX

1.405,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø250 2hp 1410rpm Airtechnic BKEF-T 250

1.425,01

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø355 0,33hp 1390pm Airtechnic BKEF 355

1.466,92

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ350 3HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.471,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø355 0,33hp 1390pm Airtechnic BKEF 355

1.519,31

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ350 4HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.525,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ350 2HP 900rpm Aerovent SMABOX

1.536,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø250 2hp 1410rpm Airtechnic BKEF-T 250

1.550,74

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø400 0,5hp 1400pm Airtechnic BKEF 400

1.561,22

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Μονοφασικός Φ300 3HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.565,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø400 0,5hp 1400pm Airtechnic BKEF 400

1.655,52

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ350 3HP 900rpm Aerovent SMABOX

1.728,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø280 2hp 1410rpm Airtechnic BKEF-T 280

1.739,35

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø280 2hp 1410rpm Airtechnic BKEF-T 280

1.791,74

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ350 5,5HP 1450rpm Aerovent SMABOX

1.805,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης με Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø250 1,5hp 1455rpm Airtechnic CKD-250-4T-1,5IE3

2.110,27

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø450 0,75hp 1410pm Airtechnic BKEF 450

2.221,34

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø450 0,75hp 1410pm Airtechnic BKEF 450

2.221,34

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø315 4hp 1425rpm Airtechnic BKEF-T 315

2.252,77

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø500 1,5hp 1400pm Airtechnic BKEF 500

2.284,20

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø500 1,5hp 1400pm Airtechnic BKEF 500

2.284,20

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø315 4hp 1425pm Airtechnic BKEF-T 315

2.326,12

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης με Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø280 3hp 1435rpm Airtechnic CKD-280-4T-3IE3

2.602,74

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø560 3hp 1430pm Airtechnic BKEF 560

2.650,93

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø560 3hp 1430pm Airtechnic BKEF 560

2.703,32

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø280 1hp 2825rpm Airtechnic CKDR-280-2T-1IE3

2.715,90

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ450 4HP 900rpm Aerovent SMABOX

2.844,00

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ450 7,5HP 1450rpm Aerovent SMABOX

2.845,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø315 1,5hp 2830rpm Airtechnic CKDR-315-2T-1,5IE3

2.933,84

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτή Τύπου Σιρόκο εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø355 4hp 960pm Airtechnic BKEF-T 355

3.059,58

Φυγοκεντρικός Απορροφητήρας Μονής Αναρρόφησης σε Ηχομονωμένο Κιβώτιο F/S Τριφασικός Φ450 5,5HP 900rpm Aerovent SMABOX

3.170,00

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 400V Ø355 0,5hp 1370rpm Airtechnic CKDR-355-4T-0,5IE3

3.542,61

Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας Μονής Αναρρόφησης Πτερωτής με Οπισθοκλινή Πτερύγια εντός Μονωμένου Κιβωτίου 230V Ø450 1hp 1410rpm Airtechnic CKDR-450-4M-1

3.890,48