Φριτέζα Επιτραπέζια Αερίου Μονή (3)

Φριτέζα Επιτραπέζια Αερίου Διπλή (4)