Φριτέζα Επιτραπέζια Ηλεκτρική Μονή (22)

Φριτέζα Επιτραπέζια Ηλεκτρική Διπλή (18)

Φριτέζα Επιτραπέζια Ηλεκτρική Τριπλή (3)