Γκριλ Επιτραπέζιο Αερίου Μονό (11)

Γκριλ Επιτραπέζιο Αερίου Διπλό (12)

Γκριλ Επιτραπέζιο Αερίου Τριπλό (8)

Γκριλ Επιτραπέζιο Αερίου Τετραπλό (3)

Γκριλ Επιτραπέζιο Αερίου Πενταπλό (1)