Κοτοπουλιέρες με Περιστρεφόμενα Καλαθάκια Ρεύματος - Αερίου (5)

Κοτοπουλιέρες με Πλανητικό Σύστημα Περιστροφής (8)

Κοτοπουλιέρες με Σούβλες Ρεύματος και Υγραερίου (21)