Φραπιέρα Johny ΑΚ-2-5Τ Pulse Eco (2)

Φραπιέρες Hendi (7)

Φραπιέρα JOHNY ΑΚ-2-2Τ PR 2 Ταχύτητες (14)

Φραπιέρα JOHNY ΑΚ-2-5Τ PR 5 Ταχύτητες (14)

Φραπιέρα ΑΚ-2-2Τ TIMER 2 Ταχύτητες (12)

Φραπιέρα ΑΚ-2-2ΤΑ 2 Ταχύτητες Αυτόματη (14)

Φραπιέρα ΑΚ-2-5ΤΑ 5 Ταχύτητες Αυτόματη (14)

Φραπιέρα ΑΚ/2-2Τ 2 Ταχύτητες Απλή (13)