Με Μοτέρ Σειρά 60 (8)

Πόρτα στο Μοτέρ Σειρά 60 (6)

Με Μοτέρ Σειρά 60 Χαμηλό (6)

Χωρίς Μοτέρ Σειρά 60 Χαμηλό (6)

Χωρίς Μοτέρ Σειρά 60 (12)