Με Μοτέρ Σειρά 60 (4)

Με Μοτέρ Σειρά 60 Χαμηλό (3)

Χωρίς Μοτέρ Σειρά 60 (4)