Μπλέντερ Hendi (3)

Μπλέντερ Johny ΑΚ-12 Auto (6)

Μπλέντερ Johny ΑΚ-12 Eco (6)